I'm a gallery title. Click here to edit me.

Bøfjorden - en verden av muligheter

Bøfjorden

​​
www.bofjorden.net>>

Bøfjorden ligger i Surnadal kommune, 2 timer fra både Trondheim og Kristiansund.Bøfjorden ligger ved riksvei 65 som går fra Betna i Halsa kommune (E39) til Skei (kommunesenteret i Surnadal kommune). For å komme ned til fjorden må en ta av på fylkesvei 330 som går fra Settemsdalen og ned til  grendene Settemsøra, Nordstranda og Bølandet som ligger på sørsiden av fjorden. Til Bølandet går fylkesvei 331.Kultur:
Bøfjorden er hjembygda til Bøfjorden sjøbruksmuseum. Sjubruksmuseet driftes av Bøfjorden Historielag og har en stor samling av kulturhistorie i form av gjenstander og bilder. Det holdes foredrag hver søndag om sommeren. Bøfjorden Teaterlag er et aktivt lag og har tradisjon med en bygderevy hver påske.


Næringsliv:
Bøfjorden er en tradisjonell landbruksbygd. Men bygden har innslag av industri og annen næringsvirksomhet: På Settemsøra ligger Bøfjorden Sag AS. Et moderne sagbruk som leverer trelast til skipsdekk, lafting og til hus og hytter. Norsk Skifertre AS har også hovedkontor her. Skifertre startet som et firma som lagde kjøkken og iteriør løsninger, men har utviklet seg til et firma som i dag driver med nybygg, tilbygg og vedlikehold av bygg. På Bølandet er det et Samvirkelag med besinpumpe, diselpumpe for båt og landbruksmaskiner og gjestebrygge. Bøfjorden Caravanpark ligger ved utløpet av Settemselva i Settemsbukta. Her er det også et moderne servicehus med restaurant og pub.


Natur og friluftsliv:
Bøfjorden er kjent for muligheter til sjøfiske og turer i skog og mark. På Settemsfjellet ligger Kristiansund og Nordmøre Turistforenings hytte Jutulbu. Hytten hører med inn under er rutenett med merkede stier som har fått navnet fjordruten.


Frivillige lag og organisasjoner:
Bøfjorden IL er bygdens idrettslag, laget er delt opp i skigruppe, fotballgruppe og trim og friidrett. Har egen fotballbane: Leikarvollen. Hjelmen Skytterlag er det lokale skytterlaget, de siste årene har laget opparbeidet et moderne anlegg, med elektroniske blinker, som ligger tett ved Leikarvollen og Bøfjorden Grendehus. I kjelleren på grendehuset har Hjelmen sin innendørs miniatyrskytebane. Røsslyngen 4H er en av ungdomsorganisasjonene i Bøfjorden. Bøfjodren Småbåtforening har egen havn med gjestebrygge i Settemsbukta.


Barnehage:
Ved Bøfjorden Oppvekstsenter er det i dag barnehage med et stort uteområde for lek og idrett på Settemsøra.


Hus og hytter:
Bøfjorden har i dag 3 byggefelt. Det eldste er lokalisert på Sagvelta Settemsøra. Det nest i eldste byggefeltet ligger på nordsiden av fjorden kort stykke vestover for Bøfjorden Sjøbruksmuseum. Det nyeste byggefeltet ligger på den vestlige enden av Bølandet på sørsiden av fjorden i gangavstand fra butikken i bygden.
Bøfjorden har to større hyttefelt. Det største ligger langs fjorden innover fra Settemsøra og innover mot grensen mot nabobygda Åsskard. Det andre store hyttefeltet er lokalisert fra enden av fylkesvei 330 og utover på nordsiden av fjorden.Kilde: wikipedia.org

© 2017 Elvanesset. All rights reserved

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now